Forældreinformation

Forældrevejledning

Det er vigtigt, at man som forældre føler sig tryg ved at overlade sit barn til andre voksne, som er tilknyttet KØS Sejlsport.

Vi som ledere og trænere i klubben er meget bevidste om vores roller og adfærd og dermed kan medvirke til, at alle, både forældre og børn føler sig godt tilpas i klubben. Samtidig skal vi sikre, at ungdomssejleren føler sig tryg ved vores aktiviteter og ikke mindst – synes at det er sjovt at deltage i aktiviteterne.

Gode råd til sejlerenes forældre:

 • Det at sejle er ikke en pasningsordning, men en familieaktivitet.
 • Lad træneren være træner for dit barn og spørg hvor du kan være til mest hjælp.
 • Vis træneren tillid og lyt til de råd han/hun kommer med.
 • Vær et forbillede. De andre børn lægger også mærke til dig.
 • Find altid det positive i præstationerne, så barnet har noget at arbejde videre med.
 • Undlad at sende barnet på vandet mod dets vilje.
 • Giv barnet ansvar for eget udstyr. Børn kan utroligt meget hvis der bliver givet plads til det.
 • Vær opmærksom på barnets signaler og accepter barnet som et selvstændigt individ.


I KØS Sejlsport har vi fokus på sikkerheden, hvilket er nedfældet bl.a. i klubbens sikkerhedsinstruks.


Vi forsøger at give nye sejlere og deres forældre en klar information/vejledning selv om det ofte er svært når mange børn og forældre rigger joller til på bådepladsen før aftenens sejlads.


Vi lægger vægt på fællesskab mellem sejlere, trænere og forældre og at forældrene deltager i driften af klubben til glæde for børnene. Det er derfor vores forventning at forældrene hjælper til med af løse en række opgaver i forbindelse med klublivet i KØS Sejlsport:

 • Møde til tiden melde afbud hvis man er forhindret.
 • Hjælpe med søsætning og optagning af gummibåd.
 • Rigge joller til og af, hjælpe med at få børnene – ikke kun sit eget på vandet og i land igen.
 • Hjælpe sejlerne med at vedligeholde materiellet. Check af luftsække og andet sikkerhedsgrej.
 • Være brovagt og tage sig af sejlere der sejler ind før træningen på vandet er slut.
 • Lave småreparationer.
 • Lave kaffe eller grille pølser.
 • Hjælpe til på følgebådene.
 • Tage del i kage/pølse arrangement efter sejladsen.
 • Organisere stævnedeltagelse og tage med til stævner.
 • Deltage i sponsorgruppe.
 • Arrangere ture og weekendsejladser.
 • Rengøring og vedligehold på plads og i klublokalet.
 • Hente bensin.
 • Deltage i organisatorisk arbejde.
 • Hjælpe med ved vinterundervisning.
 • Deltage i sommerlejr.


Har I som forældre spørgsmål eller kommentarer så sig til. Vi er her for at også dit barn kan få en rigtig god oplevelse.


Vi skal gøre opmærksom på, at alle voksne der deltager i arbejdet med børnene som ledere, trænere eller lejronkler skal have udstedt en børneattest.

Vedtagelse og offentliggørelse

Forældrepolitikken vedtages af KØS Sejlsports bestyrelse og offentliggøres ved opslag på jollepladsen, klubhuset og på hjemmesiden. Herudover skal forældrepolitikken indgå i introduktionsmaterialet, der udleveres til alle nye sejlere.

København, September 2023