Trænerpolitik


TRÆNERPOLITIK

Trænerpolitik i juniorafdeling.

Juniorafdelingens trænerstab består primært af voksne med sejlererfaring suppleret, når muligt, af ældre juniorer og ungdomssejlere.

Der vælges en træner chef der koordinerer tilmelding og sørger for at sejlerne fordeles på relevante hold i forhold til deres ønsker, kammerater og med hensyntagen til sejlererfaring.

Første niveau er begyndere der starter samlet to gange om året og sejler i optimistjoller.

Derefter trænes der fortsættere der kan vælge at sejle i optimistjolle, fevajolle eller egen zoom8 jolle.

For de mest erfarne tilbydes der et par gange om ugen kapsejladstræning.

Trænere uddannes primært ved at følge de erfarne trænere i klubben efter mester lærling princippet. Trænere tilbydes løbende Dansk Sejlunion instruktør- og opfølgningskurser.

Træner chefen koordinerer træningen. De enkelte hold planlægger selv indhold med inspiration i egne erfaringer og evner, sejlernes ønsker og med stor inspiration i diplom sejlerskolen der ligeledes løbende opdateres for den enkelte sejler. Der gøres årligt status over sejlernes kunnen, og relevante diplomer uddeles.

Vintertræning foregår 4 lørdage hvor der undervises på tre niveauer med gengangere fra sommertræningen. Her kan nogle af emnerne foregå samlet og større emner som førstehjælp, kapsejladsregler og vedligeholdelse kan gennemgåes med særligt inviterede undervisere.

KØS sejlsport juniorudvalg 2011-3-28