Kapsejladsjoller

Velkommen til kapsejladsjollernes side!

Klubben råder over flere joller rigget til kapsejlads. Hertil kan nævnes Opti, Zoom8 og Feva joller, som fortrinsvis er til de øvede sejlere, som tager til stævner eller sejler på et højt niveau.


Der betales et årligt tillæg til kontingentet for at sejle kapsejladsjollerne, og sejlerne skal selv vedligeholde og købe nyt udstyr til jollerne.


For spørgsmål til kapsejladsjollerne benyt da kontaktformularen på forsiden.

Guide With World Champion sailor Ben Hutton-Penman

Guide til rigning af Feva-jolle (på engelsk).